currencystats247.com

CurrencyStats247 > Handel

FOREX-handel

Näthandel

Handelshemsidor gör det lätt för användare att handla med flera finansiella instrument och erbjuder tillgång till FOREX-marknader, aktier, aktieindex, optioner, obligationer, metaller, olja och mer. Handelsalternativen är bland de mest diversifierade, med CFD i fokus. Dessa kan erbjuda en stor vinstpotential med en låg investering, men observera att förlusten samtidigt kan överstiga det investerade beloppet. Nedan listar vi topprekommenderade näthandelssidor som kan användas av användare från hela världen, tillsammans med bonusar och recensioner.
HandelsleverantörBonusIngen-insättingsbonus 
24option 24option - - Handla Nu

Handelstips

Vet du inte vad du letar efter för att förstå förändringar i valutavärden? Nedan har vi samlat en lista med faktorer som är bra signlaren för att förstå valutavärden, varför de ökar eller sjunker i relation till andra nationers valutor.

Skillnader i Inflation – länder med lägre inflation får högre köpkraft och deras valutas värde stiger i relation till handelspartners som har högre inflation

Skillnader i Räntor – högre räntor erbjuder lånarna i en ekonomi högre avkastning. I sådana fall attraherar höga räntor utlänskt kapital och växelkursen går upp

Negativ Bytesbalans – om bytesbalansen mellan ett land och dess handelspartners är negativ reflekterar det en sänkning i växelkursen när ett land spenderar mer på utlänsk handel än det tjänar

Skuld – länder som har större statsskuld har ofta stor negativ balans som används för att finansiera regeringen - detta leder till inflation vilket sänker växelkursen

Politisk Stabilitet & Ekonomisk Prestation – länder med politisk stablitet och bra ekonomisk prestation tenderar att få investeringar från utlandet på bekostnad av de länder med högre politisk eller ekonomsik risk. Mer riskfyllda länder upplever ofta en brist på förtroende i den lokala valutan som leder till att den tappar värde

Spekulation – om ett lands valuta förväntas stiga kommer investerare att vilja ha mer av landet penger för att få avkastning i framtiden. Detta höjer värdet på valutan ytterligare

Prognoser för Arbetssysselsättning – om arbetslösheten stiger kommer konsumenter spendera mindre och privata skulder att öka vilket resulterar i depreciering av valutan

Centrabankens Agerande – regeringar tenderar att använda centralbanken för att manipulera den nationella marknaden för att stabilisera den. Det kan handla om kvantitativ lättnad, som ökar pengaflödet i en ekonomi, vilket kan komma att depreciera valutan

Ökad efterfrågan för valutan - ökad efterfrågan för valutor kan vara långvariga eller kortvariga baserat på olika faktorer: ett land med en hög mängd invånare som arbetar internationellt kan exempelvis uppelva hög efterfrågan på valutan runt högtider när dessa personer reser hem och växlar till sig lokala pengar